Национална програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ (НПМУПД-2)

Национална програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ (НПМУПД-2)

На основание РМС № 206/07.04.2022 г. Тракийският университет стартира изпълнението на Национална програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ (НПМУПД-2), финансирана от МОН.

Тракийски университет е сред бенефициентите по програмата.

Специфична цел на НПМУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи.

Срокът за подаване на документи е от 05 септември до 16 септември.