НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД МЛАДЕЖКИТЕ ПОЛИТИКИ СЪБРА ЕКСПЕРТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА В СТАРА ЗАГОРА

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД МЛАДЕЖКИТЕ ПОЛИТИКИ СЪБРА ЕКСПЕРТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА В СТАРА ЗАГОРА

Ректорът на Тракийски университет – проф. Добри Ярков, бе сред официалните лица, които уважиха с присъствието си Националната конференция „Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове“. Четиридневният форум, който се провежда в Стара Загора тази седмица, е организиран от Международен младежки център - Стара Загора по проект BGLD - 1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора - мисли локално, действай глобално“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Ръководител на проекта е г-жа Надежда Чакърова, заместник-кмет на Община Стара Загора.

“За мен е истинска привилегия да ви приветствам днес! Като ректор на един от най-големите университети в страната аз чувствам, че имам мисия към младите хора на България и нейното бъдеще. За мен всеки студент, който остане да учи у нас, е голям успех. Всеки българин, който се връща в България също е голям успех.“ – каза проф. Ярков в своето приветствие. „В нашия университет се обучават 10 000 студенти от 57 държави в над 260 бакалавърски и магистърски програми, плюс над 100 докторски програми. Ясно си даваме сметка, че специалистите, които подготвяме, ще градят бъдещето на нашата страна. Ето защо моето категорично мнение е, че България има нужда от своите млади хора. На всички участници в настоящата конференция – добре дошли в Стара Загора и ползотворна работа!“

Своите приветствия към участниците във форума отправиха още Красимир Вълчев, председател на Комисията по образованието и науката към Народното събрание на Република България, Илина Мутафчиева, заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта към Народното събрание на Република България, Мария Василева-Вълова, ръководител на програмния оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, Весела Марева, директор на дирекция „Младежки политики“ към Министерството на младежта и спорта. Официални гости на събитието бяха още проф. Дарина Заимова, зам.-ректор на Тракийски университет, представители на няколко общини от страната, програмни координатори „Младежко развитие и участие“ на УНИЦЕФ, представители от катедра „Публична администрация“ към Софийски университет, социолози и др.

[object Object]