СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 Уведомяваме Ви, че на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висше образование, чл. 12, ал. 1 от Правилника за структурата и дейността на Тракийски университет и чл.19 т.3 от Правилника за устройство и дейност на Медицински колеж, както и по Решение на Съвета на колежа на 04 декември 2023 год. (понеделник) от 10.00 часа в Зала №5 на Медицински колеж ще се проведе Отчетно-изборно събрание на Медицински колеж при следния проект за

ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Избор на Мандатна комисия, Комисия по протокола, Комисия по избора.

  2. Избор на председател и заместник-председател на Общото събрание на Медицински колеж.

  3. Отчет на Директора за дейността на Медицински колеж за четиригодишния мандат /01.01.2020г.-01.12.2023г./.

Докладва: проф. д-р Анна Толекова, д.м.

  1. Избор на Директор на Медицински колеж.

  2. Определяне броя на членовете на Съвета на колежа и избор на членове за Съвет на колежа.

  3. Текущи.

           Регистрацията на участниците в Общото събрание ще се извърши от 9.30 до 10.00 часа в Зала №5 на Медицински колеж.

      Председател на ОС на Медицински колеж: ст. преп. Катя Моллова