СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ФИРМА VACUUM EL SYSTEM СЪС СТУДЕНТИ ОТ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

Студентите от Факултет „Техника и технологии“ се срещнаха с представители на фирма VACUUM EL SYSTEM.

Мениджър производство Иван Георгиев, инж. конструктор Неделин Бедревески, Теодора Атанасова от отдел „Човешки ресурси“ представиха пред студентите дейността на фирмата и нова лятна стажантска програма, която ще им даде възможност да проведат практическата си подготовка в реална работна среда.

Срещата предизвика интереса на студентите от различни специалности, които поставиха въпроси свързани с период на програмата, социално-битови въпроси и необходимите знания и умения за участие в програмата.

[object Object]