ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ТЕХНОЛОГ

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ТЕХНОЛОГ

Във връзка с работа по проект „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“, Тракийски университет – гр. Стара Загора търси да назначи технически персонал – технолог на пълно работно време на срочен трудов договор. Изисквания за заемане на длъжността са:

  1. Бакалавър

  2. Лабораторен опит в научна лаборатория по електрохимични източници на тока

  3. Ползване на английски език

  4. Умения за работа в екип и силно изразено екипно поведение при реализиране на поставените задачи

Кандидатите да представят следните документи:

  1. Заявление за участие (свободен текст)

  2. Автобиография – свободен текст

  3. Копие от диплома за бакалавър

  4. Копие на документи, които удостоверяват налични компетенции, професионални квалификации и способности.

Документите се подават в Деловодството на Тракийски университет – Ректорат (адрес гр. Стара Загора, Студентски град, ст.335 ) лично или чрез куриер в срок до 16,00 ч. на 10.08.2023 г. Подборът ще е по документи.