Международен научен форум на тема „Аборигенни домашни породи „Източнобалканска свиня“ – богатството на България“

На 23 ноември в Тракийски университет – Стара Загора ще бъде проведен международен научен форум на тема „Аборигенни домашни породи „Източнобалканска свиня“ – богатството на България“.

Събитието ще бъде в часовия интервал от 09:30 до 14:30 на територията на Академичния информационен център и ще включва над 150 участници от различни държави.

Международен научен форум на тема ABORIGINAL DOMESTIC BREEDS “EAST BALKAN SWINE (EBS)” – THE TREASURE OF BULGARIA обединява български и международни академични и научни организации, дългогодишни лидери в областта на животновъдството и високите технологии, споделящи своите знания и умения в полза на иновациите и устойчивостта на сектор, за да се осигурят по-добро качество, по-висока производителност и по-сигурно бъдеще. Посланието на форума е съхраняване богатството на генофонда на традиционните български породи, и на здравословните породно- и географски-защитени продукти, по-висока развъдна стойност на местните породи, иновативни технологии и интелигентни решения за отглеждане, мониторинг на здравето и хуманно отношение към животните, ресурсна ефективност и продоволствена сигурност.

Програмата