Конкурс за разработване на проекти “Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост” в Тракийски университет

Конкурс за разработване на проекти “Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост” в Тракийски университет

Във връзка с изпълнение на договор № BG-RRP-2.004-0006-C01 от 31.12.2022 за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост, Процедура предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, проект “РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ В УСЛУГА НА ЗДРАВЕТО И УСТОЙЧИВОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ”

и с изпълнение на СТРАТЕГИЧЕСКА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

се обявява

Конкурс за разработване на проекти “Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост”,

считано от 01.08.2023

  • Срок за подаване на проектните предложения - до 16 часа на 29.09.2023

  • Срок на изпълнение на проектите – до 2 години.

  • Проектите ще бъдат финансирани с максимална стойност 200 хил. лева.

  • Очакван брой на финансираните проекти – 9.

Заповед

Подробности и формуляри за кандидатстване