ПРЕДСТОЯЩО: Откриване на Изложба "Димитър Димов в писма и спомени" - 14 декември

ПРЕДСТОЯЩО: Откриване на Изложба "Димитър Димов в писма и спомени"/ 14 декември

Изложбата "Димитър Димов в писма и спомени" ще гостува на Тракийски университет по случай 14 декември - Ден на ветеринарните специалисти.

Официалното откриване ще се състои на 14 декември 2022 г. от 13,00 часа в Заседателната зала на Ректората. #ТракийскиУниверситет #ДенНаВетеринарнитеСпециалисти #ИзложбаДимитърДимов #100годиниВетеринарноОбразованиеВБългария