ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА Към проект: „РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ В УСЛУГА НА ЗДРАВЕТО И УСТОЙЧИВОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ“ с Договор № BG-RRP-2.004-0006-C02

Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта са обявени следните свободни работни места:

  • Две свободни работни места за технически сътрудници – счетоводители на непълно работно време при следните изисквания, отговарящи на длъжността: Изисквания:

1. Висше образование, счетоводен професионален опит в бюджетна организация

2. Вид на трудовия договор – срочен;

  • Две свободни работни места за технически сътрудници – международно сътрудничество на непълно работно време при следните изисквания, отговарящи на длъжността: Изисквания:

1. Висше образование, професионален опит в областта;

2. Чужди език – С1 ниво на професионално владеене;

3. Вид на трудовия договор – срочен;

Кандидатите да представят следните документи:

1. Заявление за участие (свободен текст);

2. Професионална автобиография – свободен текст;

3. Копие от диплома за висше образование;

4. копие от документ, удостоверяващ професионален трудов стаж за работа.

Документите се подават в Деловодството на Тракийски университет – Ректорат (адрес гр. Стара Загора, Студентски град, ст.335) лично или чрез куриер в срок до: 16,00 ч. на 25.05.2023 г.

ПОДБОРЪТ ЩЕ Е ПО ДОКУМЕНТИ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ.