Национално животновъдно изложение за говеда от порода „Галоуей“ в месодайно направление – Стара Загора

„Национално животновъдно изложение за говеда от порода „Галоуей“ в месодайно направление – Стара Загора 31.05 – 2.06.2023"

ПРОГРАМА

31.05.2023 Академичен технологичен комплекс на Тракийски университет

9:00 - 10:00 Посрещане и регистрация на гостите и участниците в изложението "Галоуей"

10:00 - 11:00 Лекционна зала на Ветеринарномедицински факултет.

  • среща с Хорст Крафт - председател на асоциацията Галоуей в Германия.

  • Презентация на породата. Разфасовки и форми на опаковане в Тракийски университет.

  • Визита на транжорна. Автомат за сухо зреене на месо от месодайни говеда.

11:00 - 13:00 Обиколка на фермата за Галоуей. Демонстрация на капацитета на АТК

13:00 - 14:30 Обяд и дегустация на месо и месни продукти от Галоуей.

14:30 - 17:30 Визита на Тракийски университет.

  • Демонстрационен център.

  • База за Едри преживни животни и Учебна база на ВМФ и Аграрен факултет

18:30 настаняване в хотел Jack, Стара Загора или хотел Калиста.

1.06.2023 Конферентна зала на хотел Калиста. MEBC на Тракийски университет

8:00 - 9:00 Посрещане и регистрация на гостите и участниците от Галоуей в MEBC

9:00 - 9:45 Пленарна лекция на Arcangelo Gentile, Италия.

10:00 - 19:45 - Участие съгласно програмата по теми и лекции.

  • дискусия с Хорст Крафт на тема "Resilience beef Galloway as food security approach"

20:00 - вечеря в ресторант Калиста.

21:30 - настаняване в хотел Jack, Стара Загора или хотел Калиста.

2.06.2023 Конферентна зала на хотел Калиста. MEBC на Тракийски университет

9:00 - 10:00 Посрещане на гостите и участниците от Галоуей в MEBC за втора сесия

  • Пленарна лекция по Хуманно отношение с Ozbalt Podpecan, Словения

10:00 - 16:00 - Участие съгласно програмата по теми и лекции.

  • дискусия по постерна сесия на изложението и фирми за продукти при Едри преживни животни

20:00 - Гала вечеря в ресторант Калиста.

21:30 - настаняване в хотел Jack, Стара Загора или хотел Калиста.

3.06.2023 Освобождаване на хотела и отпътуване на гостите на изложение Галоуей

- свободна програма

[object Object]