Магистър

Сортирай по:

Начална училищна педагогика: Информационни и комуникационни технологии в началното училище

Степен:

магистър

Предходно образование:

бакалавър

Форма на обучение - Продължителност:

4 семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И АРТ ТЕРАПИЯ

Степен:

магистър

Предходно образование:

бакалавър

Форма на обучение - Продължителност:

задочна -2 семестъра

задочна -3 семетъра,4-семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


Предучилищна и начална училищна педагогика

Степен:

магистър

Предходно образование:

бакалавър

Форма на обучение - Продължителност:

2 семестъра

3 семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Степен:

магистър

Предходно образование:

бакалавър

Форма на обучение - Продължителност:

2 семестъра

3 семестъра,4 семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


Специална педагогика

Степен:

магистър

Предходно образование:

бакалавър

Форма на обучение - Продължителност:

3 семестъра

4 семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


Стратегическо планиране и администриране на образователни и социални институции

Степен:

магистър

Предходно образование:

бакалавър

Факултет:

Педагогически факултет


Технологии на обучението по информатика и информационни технологии

Степен:

магистър

Предходно образование:

бакалавър

Форма на обучение - Продължителност:

2 семестъра

3 семестъра

Факултет:

Педагогически факултет