Магистър

Сортирай по:

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации

Степен:

магистър

Предходно образование:

бакалавър

Форма на обучение - Продължителност:

2 семестъра

3 семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


Начална училищна педагогика: Информационни и комуникационни технологии в началното училище

Степен:

магистър

Предходно образование:

бакалавър

Форма на обучение - Продължителност:

4 семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


Предучилищна и начална училищна педагогика

Степен:

магистър

Предходно образование:

бакалавър

Форма на обучение - Продължителност:

2 семестъра

3 семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


Специална педагогика

Степен:

магистър

Предходно образование:

бакалавър

Форма на обучение - Продължителност:

3 семестъра

4 семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


Технологии на обучението по информатика и информационни технологии

Степен:

магистър

Предходно образование:

бакалавър

Форма на обучение - Продължителност:

2 семестъра

3 семестъра

Факултет:

Педагогически факултет