Протезист, ортезист и ортопедист

Обща информация

Специалност

Протезист, ортезист и ортопедист

Съкращение

ПОО

Област на висше образование

7 Здравеопазване и спорт

Професионално направление

7.5 Здравни грижи

Професионална квалификация

Протезист, ортезист и ортопедист

Образователно квалификационна степен

Професионален бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 6 Семестъра

Обучаващо звено

Медицински колеж

Описание

„Протезист, ортезист и ортопедист” е специалист с висше медицинско образование, завършил медицински колеж, който е признат от държавата и обучението в него съответства на държавните документи за обучение в образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”. Учебният план съответства на световните стандарти на ISPO и специфичните изисквания на МОН. Протезист, ортезист и ортопедист усвоява теоретичните основи и професионалните компетентности за изработване и ползване на спомагателни технически средства – протези, ортези, корсети, роботизирани системи за императивни движения.

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Реализация

След дипломирането си протезист, ортезист и ортопедист може да се реализира в медико – технически лаборатории, рехабилитационни лечебни заведения, санитарни магазини, травматологични болници и хирургични отделения, социални служби и т.н.

Прием

За специалността "Протезист, ортезист и ортопедист" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

ВАРИАНТ 1

 • ДЗИ:

  Биология

 • Тест:

  Биология

 • Изпит:

  Биология

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Биология

 • БЕЛ

ВАРИАНТ 2

Биология и здравно образование от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (или от дипломите при кандидат-студенти завършили преди 2022)

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

ДЗИ БЕЛ + БЕЛ от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (или от дипломите при кандидат-студенти завършили преди 2022)

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Протезист, ортезист и ортопедист"

1 курс

2 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Протезист, ортезист и ортопедист"

I курс

II курс

III курс