Протезист, ортезист и ортопедист

Обща информация

Специалност

Протезист, ортезист и ортопедист

Съкращение

ПОО

Област на висше образование

7 Здравеопазване и спорт

Професионално направление

7.5 Здравни грижи

Професионална квалификация

Протезист, ортезист и ортопедист

Образователно квалификационна степен

Професионален бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 6 Семестъра

Обучаващо звено

Медицински колеж

Описание

„Протезист, ортезист и ортопедист” е специалист с висше медицинско образование, завършил медицински колеж, който е признат от държавата и обучението в него съответства на държавните документи за обучение в образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”. Учебният план съответства на световните стандарти на ISPO и специфичните изисквания на МОН. Протезист, ортезист и ортопедист усвоява теоретичните основи и професионалните компетентности за изработване и ползване на спомагателни технически средства – протези, ортези, корсети, роботизирани системи за императивни движения.

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Реализация

След дипломирането си протезист, ортезист и ортопедист може да се реализира в медико – технически лаборатории, рехабилитационни лечебни заведения, санитарни магазини, травматологични болници и хирургични отделения, социални служби и т.н.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Протезист, ортезист и ортопедист" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Биология

  • ДЗИ: Mатематика

  • ДЗИ: Български език и литература

  • Тест: Биология

  • Изпит: Биология

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Биология

  • Химия

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Протезист, ортезист и ортопедист"

I курс

II курс

III курс

Изпитни сесии