Медицинскa козметикa

Обща информация

Специалност

Медицинскa козметикa

Съкращение

МК

Област на висше образование

7 Здравеопазване и спорт

Професионално направление

7.5 Здравни грижи

Професионална квалификация

Медицинскa козметикa

Образователно квалификационна степен

Професионален бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 6 Семестъра

Обучаващо звено

Медицински колеж

Описание

Медицинскa козметикa е съвременна, необходима и атрактивна специалност. Тя изпълнява задачи в областта на здравните грижи, на естетичната и декоративна козметика.

Медицинскa козметикa е професионалист по здравни грижи, с висше образование, завършил медицински колеж, който е признат от държавата и обучението в него съответства на държавните документи за обучение в образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”.

Познанията и уменията на Медицинскa козметикa дават възможност за дейности по поддържане здравето на кожата, подбор на медикопрофилактични, физиотерапевтични и лечебни процедури съобразно проблемите на кожата и нейните придатъци, забавяне на възрастовите промени и коригиране на кожни и постоперативни дефекти.

Kвалификационна характеристика

Реализация

След дипломирането си медицинският козметик може да се реализира в козметични , дерматологични, дерматокозметични и физиотерапевтични кабинети и центрове, Клиники по пластична/естетична медицина, Балнеологични, Spa & Wellness, Thalassotherapy - центрове, фитнес клубове, хотели, козметични фирми/компании, дрогерии и магазини за козметични средства и като дистрибутор на козметични средства.

Прием

За специалността "Медицинска козметика" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

ВАРИАНТ 1

 • ДЗИ:

  Биология

 • Тест:

  Биология

 • Изпит:

  Биология

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Биология

 • БЕЛ

ВАРИАНТ 2

Биология и здравно образование от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (или от дипломите при кандидат-студенти завършили преди 2022)

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

ДЗИ БЕЛ + БЕЛ от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (или от дипломите при кандидат-студенти завършили преди 2022)

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Медицинска козметика"

1 курс

2 курс