Медицински козметик

Обща информация

Специалност

Медицински козметик

Съкращение

МК

Област на висше образование

7 Здравеопазване и спорт

Професионално направление

7.5 Здравни грижи

Професионална квалификация

Медицински козметик

Образователно квалификационна степен

Професионален бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 6 Семестъра

Обучаващо звено

Медицински колеж

Описание

Медицински козметик” е съвременна, необходима и атрактивна специалност. Тя изпълнява задачи в областта на здравните грижи, на естетичната и декоративна козметика.

Медицинският козметик е професионалист по здравни грижи, с висше образование, завършил медицински колеж, който е признат от държавата и обучението в него съответства на държавните документи за обучение в образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”.

Познанията и уменията на медицинския козметик дават възможност за дейности по поддържане здравето на кожата, подбор на медикопрофилактични, физиотерапевтични и лечебни процедури съобразно проблемите на кожата и нейните придатъци, забавяне на възрастовите промени и коригиране на кожни и постоперативни дефекти.

Реализация

След дипломирането си медицинският козметик може да се реализира в козметични , дерматологични, дерматокозметични и физиотерапевтични кабинети и центрове, Клиники по пластична/естетична медицина, Балнеологични, Spa & Wellness, Thalassotherapy - центрове, фитнес клубове, хотели, козметични фирми/компании, дрогерии и магазини за козметични средства и като дистрибутор на козметични средства.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Медицински козметик" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Биология

  • ДЗИ: Български език и литература

  • Тест: Биология

  • Изпит: Биология

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Биология

  • Химия

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Медицински козметик"

I курс

II курс

III курс