Информационни технологии

Обща информация

Специалност

Информационни технологии

Съкращение

ИТ

Област на висше образование

4 Природни науки, математика и информатика

Професионално направление

4.6 Информатика и компютърни науки

Професионална квалификация

Информатик

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Стопански факултет

Описание

Бакалавърът, завършил специалност „Информационни технологии“ притежава специална професионална подготовка за разработване, приложение, интегриране и администриране на софтуерни системи.

Реализация

Завършилите студенти ще могат да се реализират в областта на IT сектора, ще бъдат конкурентни на световния пазар на труда.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Информационни технологии" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Математика

  • ДЗИ: Български език и литература

  • Тест: Математика

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Математика

  • Информационни технологии

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит * При липса на Информационни технологии в дипломата се взима Математика.

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Информационни технологии"

1 курс

2 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Информационни технологии"

1 курс

2 курс

Изпитни сесии

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Информационни технологии – редовно обучение