Специалности след средно образование

Сортирай по:

Автоматика и компютърни системи

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол


Автотранспортна и земеделска техника

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол


Аграрна икономика и търговия

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Стопански факултет


Аграрно инженерство

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 10 Семестъра

Факултет:

Аграрен факултет


Агрономство (Етерично-маслени култури)

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 10 Семестъра

Факултет:

Аграрен факултет


Агрономство (Полевъдство)

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 10 Семестъра

Факултет:

Аграрен факултет


Акушерка

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Факултет:

Медицински факултет


Акушерка - филиал Хасково

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Факултет:

Филиал Хасково


Бизнес икономика

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Стопански факултет


Ветеринарна медицина

Степен:

Магистър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 11 Семестъра

Факултет:

Ветеринарномедицински факултет


Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол


Екология и опазване на околната среда

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 10 Семестъра

Факултет:

Аграрен факултет


Електротехника

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол


Зооинженерство

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 10 Семестъра

Факултет:

Аграрен факултет


Индустриално инженерство

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол


Информационни технологии

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Факултет:

Стопански факултет


Информационни технологии в икономиката и управлението

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Стопански факултет


Кинезитерапия

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Факултет:

Медицински факултет


Кинезитерапия - филиал Хасково

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Факултет:

Филиал Хасково


Компютърни системи и комуникации

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол


Лекарски асистент

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Факултет:

Медицински факултет


Медицина

Степен:

Магистър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 12 Семестъра

Факултет:

Медицински факултет


Медицинскa козметикa

Степен:

Професионален бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 6 Семестъра

Факултет:

Медицински колеж


Медицинска сестра

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Факултет:

Медицински факултет


Медицинска сестра - филиал Хасково

Степен:

Бакалавър - филиал Хасково

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Факултет:

Филиал Хасково


Медицински лаборант

Степен:

Професионалeн бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 6 Семестъра

Факултет:

Медицински колеж


Медицински оптик

Степен:

Професионалeн бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 6 Семестъра

Факултет:

Медицински колеж


Местни финанси

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Стопански факултет


Начална училищна педагогика с чужд език

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


Педагогика на обучението по информационни технологии

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


Педагогика на обучението по физическо възпитание

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


Помощник фармацевт

Степен:

Професионалeн бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 6 Семестъра

Факултет:

Медицински колеж


Предучилищна и начална училищна педагогика

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


Предучилищна педагогика

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


Протезист, ортезист и ортопедист

Степен:

Професионален бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 6 Семестъра

Факултет:

Медицински колеж


Регионална икономика и управление

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Стопански факултет


Рехабилитатор

Степен:

Професионалeн бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 6 Семестъра

Факултет:

Медицински колеж


Рибовъдство и аквакултура

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 10 Семестъра

Факултет:

Аграрен факултет


Софтуерно инженерство

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Факултет:

Стопански факултет


Социална педагогика

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


Социални дейности

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Медицински факултет


Специална педагогика

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Педагогически факултет


Технология на храните

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол


Топло- и газоснабдяване

Степен:

Бакалавър

Предходно образование:

Средно

Форма на обучение - Продължителност:

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Факултет:

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол