Електронно обучение

Електронно обучение

Тракийски университет осигурява университетски имейли на всички студенти и служители.
Имейлът се получава по служебен път от Учебните отдели на звената или след регистрация тук.

Учебни материали и линкове за видеоконферентните връзки се публикуват в една от двете електронни системи на университета:

  • Тракийският електронен университет (Moodle)

  • Classroom (Google)

Преподавателите - ръководители на курсовете предоставят информация на студентите за вида на системата, която използват за съответния курс

Тракийски електронен университет - Вход в системата

За вход в Тракийски електронен университет използвайте:

  • Потребителско име

     – дългия факултетен номер

  • Парола

     – ЕГН-то на студента (за български граждани) или номер на лична карта (за чуждестранни граждани)

Classroom - Вход в системата

За вход в Classroom се използват университетските имейли. Подробни указания за бърз достъп можете да прочетете тук.