Новини

Общоуниверситетски

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

TrU_PhotoLibrary_2

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – ПЛАТЕНО САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ В ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

ЗАПИСВАНЕ

Записване: 10 и 11 юли до 8,00 ч. до 16,00 часа и на 12 юли от 8 ч. до 12 ч.

Записването става във факултета / звеното, в което кандидатите са приети.

Адреси на ФАКУЛТЕТИТЕ / ЗВЕНАТА

При записването си новоприетите студенти представят следните документи:

  1. Диплома за завършено средно образование (оригинал). Дипломата се задържа до приключване обработката на личните данни в регистъра на МОН.
  2. Шест снимки с формат 3/4.
  3. Комплект документи за новоприети студенти (по образец).
  4. Лична карта, която след проверка се връща.
  5. Квитанция за платена семестриална такса за обучение (внася се в касата на основното звено – факултет/филиал/колеж) или се превежда по сметка на основното звено в УниКредит Булбанк.

Банкови сметки на факултетите / звенатa