Център по предприемачество, трансфер на знания и интернационализация