Новини

Общоуниверситетски

На 09 юни – Международния ден на приятелството в Тракийски университет – Стара Загора се проведоха онлайн кандидатстудентски изпити по биология и химия на английски език за учебната 2024-2025 година.

TrU_PhotoLibrary_2

На 09 юни – Международния ден на приятелството в Тракийски университет – Стара Загора се проведоха онлайн кандидатстудентски изпити по биология и химия на английски език за учебната 2024-2025 година.

На изпита по биология, който е вход за английските програми на специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“ в университета се явиха 68 кандидат-студенти от 18 различни държави, сред които са Гърция, Швеция, Швейцария, Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Турция, Италия, Пакистан, Нигерия, Кипър, Египет, Етиопия, Тайван, Норвегия и др. Изпитът се провежда онлайн и изпитните въпроси се генерират от компютърна програма. Бъдещите хуманни и ветеринарни лекари разполагаха с 90 минути за решаване на изпитните въпроси по биология.

На изпита по химия се явиха 42 кандидати, желаещи да изучават медицина на английски език в Тракийски университет. Бъдещите хуманни лекари разполагаха отново с 90 минути за решаването на 50-те изпитни въпроса.

Във виртуалните изпитни стаи, създадени от екипа за прием на студенти в Тракийския университет, подкрепа и съдействие на кандидат-студентите оказваха експерти от учебния и информационния отдел на университета.

Чуждестранните студенти, които искат да кандидатстват в английските програми за медицина и ветеринарна медицина могат да положат отново същите изпити в следващите две кандидат-студентски изпитни сесии на английски език – в края на месец юли и в края на месец август.

Обучението на английски език в Тракийски университет е популярно сред чужденците за специалностите МЕДИЦИНА и ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА. Самите те споделиха, че са разбрали за приемните изпити в университета от официалния сайт на висшето учебно заведение или от приятели и близки, които учат или са завършили Тракийски университет.