Новини

Общоуниверситетски

Днес 08.06.2024 година се проведе онлайн изпит по английски език за желаещите да се обучават в англоезичните програми на специалностите “Медицина” и “Ветеринарна медицина”

TrU_PhotoLibrary_2

Днес 08.06.2024 година се проведе онлайн изпит по английски език за желаещите да се обучават в англоезичните програми на специалностите “Медицина” и “Ветеринарна медицина”

Днес 08.06.2024 година се проведе онлайн изпит по английски език за желаещите да се обучават в англоезичните програми на специалностите “Медицина” и “Ветеринарна медицина” на Тракийски университет, Стара Загора.

На изпита се явиха 43 кандидат-студенти от 18 различни държави, сред които са Гърция, Швеция, Швейцария, Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Турция, Италия, Пакистан, Нигерия, Кипър, Египет, Етиопия, Тайван, Норвегия и др.

Изпитът по английски език се проведе в две части – събеседване с кандидатите бе първата част, а във втората те показаха писмените си знания и умения по езика. Изпит по английски език полагат само кандидатите, за които той не е майчин език или не е официален език в държавата на пребиваването им.

Успешно издържалите изпита по английски език утре ще покажат своите знания по “Биология” и “Химия”. Заявилите желание за участие в двата изпита, които предстои да се проведат утре са над 80 човека.

Във виртуалните изпитни стаи, създадени от екипа за прием на студенти в Тракийския университет, подкрепа и съдействие на кандидат-студентите оказваха служители от учебния и информационния отдел на университета.