График

График за провеждане на редовни изпити / тестове през 2024 г.
24 ЮНИ 2024

ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ

„Медицина”, „Ветеринарна медицина”, „Лекарски асистент”, „Кинезитерапия”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Социални дейности”, „Рехабилитатор”, „Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт“, „Медицинска козметика“, „Протезист, ортезист и ортопедист“, „Медицински оптик“, „Зооинженерство”, „Агрономство (Полевъдство)”, „Агрономство (Етерично-маслени култури)”, „ЕООС”, „Рибовъдство и аквакултура”, „Аграрно инженерство”.

25 ЮНИ 2024

ИЗПИТ ПО ХИМИЯ

„Медицина”, „ЕООС”, „Технология на храните”.

26 ЮНИ 2024

ИЗПИТ ПО ОБЩА ЕЗИКОВА КУЛТУРА

„Социални дейности”, „Социална педагогика”, „ПНУП”, „НУПЧЕ”, „Специална педагогика”, „Предучилищна педагогика“, „Педагогика на обучението по информационни технологии“, „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“, „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ , „Аграрна икономика и търговия”, „Регионална икономика и управление”, „Бизнес икономика”, „Местни финанси“, „Информационни технологии в икономиката и управлението“, „Зооинженерство”, „Агрономство (Полевъдство)”, „Агрономство (Етерично- маслени култури)”, „ЕООС”, „Рибовъдство и аквакултура”, „Аграрно инженерство”, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”, „Автотранспортна и земеделска техника”, „Автоматика и компютърни системи”, „Електротехника”, „Компютърни системи и комуникации“, ”Топло- и газоснабдяване”, „Индустриално инженерство”, „Технология на храните”.

27 ЮНИ 2024

ТЕСТ ПО БИОЛОГИЯ

„Зооинженерство”, „Агрономство (Полевъдство)”, „Агрономство (Етерично- маслени култури)”, „ЕООС”, „Рибовъдство и аквакултура”, „Аграрно инженерство”, „Лекарски асистент”, „Кинезитерапия“, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Социални дейности”, „Рехабилитатор”, „Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт“, „Медицинска козметика“, „Медицински оптик“, „Протезист, ортезист и ортопедист“.

27 ЮНИ 2024

ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИЯ

„Бизнес икономика”, „Аграрна икономика и търговия”, „Регионална икономика и управление”, „Местни финанси“, „Информационни технологии в икономиката и управлението“.

27 ЮНИ 2024

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА

„ЕООС”, „Аграрно инженерство”, „Педагогика на обучението по информационни технологии“, „Аграрна икономика и търговия”, „Регионална икономика и управление”, „Бизнес икономика”, „Местни финанси“, „Информационни технологии в икономиката и управлението“, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”, „Автотранспортна и земеделска техника”, „Автоматика и компютърни системи”, „Електротехника”, „Компютърни системи и комуникации”, „Топло- и газоснабдяване”,„Индустриално инженерство”, „Технология на храните”, „Информационни технологии“, „Софтуерно инженерство“.

27 ЮНИ 2024

ТЕСТ ПО ОБЩО- ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

„Аграрно инженерство”, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”, „Автотранспортна и земеделска техника”, „Автоматика и компютърни системи”, „Електротехника”, „Компютърни системи и комуникации“, „Топло- и газоснабдяване”, „Индустриално инженерство” , „Технология на храните”.