Класиране за стипендия за зимен семестър

Класиране за стипендия за зимен семестър

Студентите, кандидатствали за стипендии през летния семестър на настоящата учебна 2023-2024 година, могат да проверят дали са сред класираните за съответния вид стипендия на следните линкове:

Утвърдени са следните размери на стипендиите:

Основен вид стипендия: с успех от 4.00 – 4.99 е в размер на 120 лв./месец

5.00 – 5.49 – в размер на 140 лв.

5.50 – 6.00 – в размер на 180 лв.

Стипендиите в приоритетните професионални направления са в размер на 120 лв.

Социалните стипендии са в размер на 140 лв.

Стипендиите за значими постижения са в размер на 120 лв.

Стипендиите по чл.8б са в размер на 140 лв.

Всички стипендии се изплащат в рамките на един семестър, т.е. за 5 месеца. Изключение правят социалните стипендии, които се изплащат до 30.IX.2024 г. или до първа държавна сесия за студентите в последен курс на обучение. Пропусналите да подадат документи за социална стипендия през зимния семестър, могат да кандидатстват през втория/летен/ семестър, като тяхната стипендия ще бъде отпусната от 1.III.2024 г. до 30.IX.2024 г. Всички магистри, записани в държавна поръчка редовна форма на обучение, могат да кандидатстват за стипендия през летния семестър на настоящата учебна година след успешно положени изпити през I-я /зимен семестър/.