Покана

plakat vipusk2024

About The Event

РЪКОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА
ВИ КАНИ
ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА
ТЪРЖЕСТВЕНОТО ВРЪЧВАНЕ НА
ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТУДЕНТИ
ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННИ
СТЕПЕНИ „БАКАЛАВЪР” И „МАГИСТЪР”
НА 11.06.2024 Г. (ВТОРНИК) ОТ 10:00 Ч.
В АКАДЕМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР,
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ,
СТУДЕНТСКИ ГРАД, гр. СТАРА ЗАГОРА.


ПРИСЪСТВИЕТО ВИ ЩЕ БЪДЕ ЧЕСТ ЗА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ
И ДИПЛОМИРАЩИТЕ СЕ МЛАДИ ИКОНОМИСТИ.

Location

Академичен информационен център