Изпитни сесии – Бакалавър

[wd_asp id=4]

Факултети

Всички факултети
Виж всички
Аграрен факултет
Ветеринарномедицински факултет
Медицински колеж
Медицински факултет
Педагогически факултет
Стопански факултет
Факултет "Техника и технологии" – Ямбол
Филиал Хасково

Форма на обучение

Всички форми на обучение
Виж всички
Редовна
Задочна

Сортиране

Автоматика и компютърни системи

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ –

  Ямбол

РЕДОВНА СЕСИЯ:

Летен семестър 2023/2024г.

От 27.05.2024г. до 21.06.2024г.

Задочно обучение

I курс , II курс , III курс

Редовно обучение

I курс , II курс III курс

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

Летен семестър 2023/2024г.

От 24.06.2024г. до 30.06.2024г.

Редовно и Задочно обучение

I курс , II курс , III курс

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 07.2024г.

Автотранспортна и земеделска техника

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ –

  Ямбол

РЕДОВНА СЕСИЯ:

Летен семестър 2023/2024г.

От 27.05.2024г. до 21.06.2024г.

Задочно обучение

I курс , II курс , III курс

Редовно обучение

I курс , II курс III курс

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

Летен семестър 2023/2024г.

От 24.06.2024г. до 30.06.2024г.

Редовно и Задочно обучение

I курс , II курс , III курс

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 07.2024г.

Аграрна икономика и търговия

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Аграрна икономика и търговия – редовно обучение

Izpitni dati-zimen sem.RO-AIT- 2023-2024г

Аграрно инженерство

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024

2,4 курс АИ Редовно

год. специалност Аграрно инженерство – редовно обучение

Агрономство (Етерично-маслени култури)

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Агрономство (Етерично-маслени култури) – редовно обучение

1,2,3,4 курс EMK

Агрономство (Полевъдство)

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Агрономство (Полевъдство) – редовно обучение

1,2,3,4 kurs

Акушерка

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

Акушерка - филиал Хасково

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Филиал Хасково

Бизнес икономика

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет

График на изпитна сесия, летен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Бизнес икономика – редовно обучение

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Бизнес икономика – задочно обучение

Izpitni dati-zimen-ZO-BI- 2023-2024

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Бизнес икономика – редовно обучение

Izpitni dati-zimen sem.RO- BI-2023-2024г

Ветеринарна медицина

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Средно
 • Ветеринарномедицински факултет

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

РЕДОВНА СЕСИЯ:

Летен семестър 2023/2024г.

От 27.05.2024г. до 21.06.2024г.

Задочно обучение

I курс , II курс , III курс

Редовно обучение

I курс , II курс III курс

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

Летен семестър 2023/2024г.

От 24.06.2024г. до 30.06.2024г.

Редовно и Задочно обучение

I курс , II курс III курс

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 07.2024г.

Екология и опазване на околната среда

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Екология и опазване на околната среда – редовно обучение

EOOC, 1,2,3,4 курс Редовно

Електротехника

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

РЕДОВНА СЕСИЯ:

Летен семестър 2023/2024г.

От 27.05.2024г. до 21.06.2024г.

Задочно обучение

I курс , II курс , III курс

Редовно обучение

I курс , II курс III курс

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

Летен семестър 2023/2024г.

От 24.06.2024г. до 30.06.2024г.

Редовно и Задочно обучение

I курс , II курс III курс

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 07.2024г.

Зооинженерство

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Зооинженерство – редовно обучение

1,2,3,4 kurs

ГРАФИК за провеждане на семестриални изпити, ЗАДОЧНО обучение през ЗИМНА сесия на учебната 2023/2024 г.

Индустриално инженерство

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

РЕДОВНА СЕСИЯ:

Летен семестър 2023/2024г.

От 27.05.2024г. до 21.06.2024г.

Задочно обучение

I курс , II курс , III курс

Редовно обучение

I курс , II курс III курс

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

Летен семестър 2023/2024г.

От 24.06.2024г. до 30.06.2024г.

Редовно и Задочно обучение

I курс , II курс III курс

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 07.2024г.

Информационни технологии

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Информационни технологии – редовно обучение

Izpitni dati-zimen sem.RO- IT-2023-2024г

Информационни технологии в икономиката и управлението

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Информационни технологии в икономиката и управлението – редовно обучение

Izpitni dati-zimen sem.RO- ITIU-2023-2024г

Кинезитерапия

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

Кинезитерапия - филиал Хасково

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Филиал Хасково

Компютърни системи и комуникации

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

РЕДОВНА СЕСИЯ:

Летен семестър 2023/2024г.

От 27.05.2024г. до 21.06.2024г.

Задочно обучение

I курс , II курс , III курс

Редовно обучение

I курс , II курс III курс

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

Летен семестър 2023/2024г.

От 24.06.2024г. до 30.06.2024г.

Редовно и Задочно обучение

I курс , II курс , III курс

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 07.2024г.

Лекарски асистент

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

Медицина

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

Медицинска сестра

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

Медицинска сестра - филиал Хасково

 • Бакалавър – филиал Хасково
 • Предходно образование – Средно
 • Филиал Хасково

Медицински козметик

 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж

Медицински лаборант

 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж

Медицински оптик

 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж

Местни финанси

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет

График на изпитна сесия, летен семестър, учебна 2022/2023 год. специалност Местни финанси – редовно обучение

График на изпитна сесия, летен семестър, учебна 2022-2023 год. специалност Местни финанси – зодочно обучение

Начална училищна педагогика с чужд език

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

Педагогика на обучението по информационни технологии

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

Педагогика на обучението по физическо възпитание

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

Помощник фармацевт

 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж

Предучилищна и начална училищна педагогика

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

Графици за провеждане на ДЪРЖАВНИ изпити 2023 г.

Графици за провеждане на семестриални изпити ЛЕТЕН семестър за студенти задочно обучение 2022/2023

I курс

III курс

Предучилищна педагогика

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

Протезист, ортезист и ортопедист

 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж

Регионална икономика и управление

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Регионална икономика и управление – редовно обучение

Izpitni dati-zimen sem.RO-RIU- 2023-2024г

Рехабилитатор

 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж

Рибовъдство и аквакултура

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Рибовъдство и аквакултура – редовно обучение

1,2 курс РА, Редовно

ГРАФИК за провеждане на семестриални изпити, ЗАДОЧНО обучение през ЗИМНА сесия на учебната 2023/2024 г.

Софтуерно инженерство

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Софтуерно инженерство – редовно обучение

Izpitni dati-zimen sem.RO- SI-2023-2024г

Социална педагогика

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

Графици за провеждане на семестриални изпити ЛЕТЕН семестър за студенти задочно обучение 2022/2023

II курс

III курс

Социални дейности

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

Специална педагогика

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

Технология на храните

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

РЕДОВНА СЕСИЯ:

Летен семестър 2023/2024г.

От 27.05.2024г. до 21.06.2024г.

Задочно обучение

I курс , II курс , III курс

Редовно обучение

I курс , II курс III курс

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

Летен семестър 2023/2024г.

От 24.06.2024г. до 30.06.2024г.

Редовно и Задочно обучение

I курс , II курс III курс

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 07.2024г.

 

Топло и газоснабдяване

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

РЕДОВНА СЕСИЯ:

Летен семестър 2023/2024г.

От 27.05.2024г. до 21.06.2024г.

Задочно обучение

I курс , II курс , III курс

Редовно обучение

I курс , II курс III курс


ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

Летен семестър 2023/2024г.

От 24.06.2024г. до 30.06.2024г.

Редовно и Задочно обучение

I курс , II курс III курс


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 07.2024г.