Учебни планове – бакалавър

[wd_asp id=4]

Факултети

Всички факултети
Виж всички
Аграрен факултет
Ветеринарномедицински факултет
Медицински колеж
Медицински факултет
Педагогически факултет
Стопански факултет
Факултет "Техника и технологии" – Ямбол
Филиал Хасково

Форма на обучение

Всички форми на обучение
Виж всички
Редовна
Задочна

Сортиране

Автоматика и компютърни системи

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ –

  Ямбол
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ –

  Ямбол
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Филиал Хасково
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Средно
 • Ветеринарномедицински факултет
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Филиал Хасково

УЧЕБЕН ПЛАН

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

УЧЕБЕН ПЛАН

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

 • Бакалавър – филиал Хасково
 • Предходно образование – Средно
 • Филиал Хасково
 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж
 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж
 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет
 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет
 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол