Учебни графици – Бакалавър

[wd_asp id=4]

Факултети

Всички факултети
Виж всички
Аграрен факултет
Ветеринарномедицински факултет
Медицински колеж
Медицински факултет
Педагогически факултет
Стопански факултет
Факултет "Техника и технологии" – Ямбол
Филиал Хасково

Форма на обучение

Всички форми на обучение
Виж всички
Редовна
Задочна

Сортиране

Автоматика и компютърни системи

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ –

  Ямбол

Изпитни сесии

ГРАФИК за провеждане на семестриални изпити, ЗАДОЧНО обучение през ЛЯТНАТА сесия на учебната 2022/2023 г.

I курс

II курс

III курс

ГРАФИК за провеждане на семестриални изпити, РЕДОВНО обучение през ЛЯТНАТА сесия на учебната 2022/2023 г.

I курс

II курс

III курс

IV курс Поправки

IV курс Ликвидации

ГРАФИК за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ Бакалавър“ през ЮЛСКАТА сесия на учебната 2022/ 2023 г.

Поправки I, II и III курс:

График за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за I курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./ 2023 г. ( от 26.06.23 г. до 02.07.2023 г.)

ГРАФИК за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за II курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./2023 г. (от 26.06.2023 г. до 02.07.2023 г.)

ГРАФИК за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за III курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./2023 г. (от 26.06.2023 г. до 02.07.2023 г.)

График за провеждане на ликвидационна сесия за I-IV курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г. – 2023 г. (от 28.08.2023 г. до 10.09.2023 г.)

График за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ Бакалавър“ през СЕПТЕМВРИЙСКАТА поправителна сесия на учебната 2022/ 2023 г.

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ –

  Ямбол

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, редовно обучение за специалност „Автотранспортна и земеделска техника“

I курс

II курс

III курс

IV курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, задочно обучение за специалност „Автотранспортна и земеделска техника“ – втори модул

I курс

II курс

III курс

IV курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестърредовно обучение за специалност „Аграрна икономика и търговия“

1 курс

2 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност „Аграрна икономика и търговия“

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, задочно обучение за специалност „Аграрна икономика и търговия“

1 Курс

2 Курс

3 Курс

4 Курс

График на учебния процес за учебната 2021/2022 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност „Аграрна икономика и търговия“

I курс

II курс

III курс

IV курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Аграрно инженерство“

Аграрно инженерство редовно 2023-2024 IV курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност „Аграрно инженерство“

РазписиЗАДОЧ-ЗИМ-23-24 АИ

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Агрономство (Етерично-маслени култури)“

1 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност „Агрономство (Етерично-маслени култури)“

1,2,3,4 kurs

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Агрономство (Полевъдство)“

1 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност „Агрономство (Полевъдство)“

Agronomstvo,Zimen, 23-24,Zadochno

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Акушерка“

I курс

II курс

III курс

IV курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Филиал Хасково
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност „Бизнес икономика“

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност „Бизнес икономика“

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г.летен семестър задочно обучение за специалност „Бизнес икономика“

1 курс

2 курс

3 Курс

4 Курс

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Средно
 • Ветеринарномедицински факултет

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Ветеринарна медицина“

I курс

II курс

III курс

IV курс

V курс – Упражнения и клинични занятия

Подвижна клиника

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

Форма на обучение: 2 г.

От техническо направление, II сем.

Форма на обучение: 2 г.

От нетехн. направление, II сем.

Форма на обучение: 1 г. и Втора година на двугодишна форма на обучение

II сем.

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Екология и опазване на околната среда“

Екология и опазване на околната среда редовно 2023-2024 I курс

Екология и опазване на околната среда редовно 2023-2024 II курс

Екология и опазване на околната среда редовна 2023-2024 III курс

Екология и опазване на околната среда редовна 2023-2024 IV курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност „Екология и опазване на околната среда“

EOOC, 1,2,3,4,5 kurs

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, редовно обучение за специалност „Електротехника“

I курс

II курс

III курс

IV курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, задочно обучение за специалност „Електротехника“ – втори модул

I курс

II курс

III курс

IV курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Зооинженерство“

1 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност „Зооинженерство“

Зооинженерство, 23-24, зимен, Задочно

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, редовно обучение за специалност „Индустриално инженерство“

I курс

II курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, задочно обучение за специалност „Индустриално инженерство“ – втори модул

I курс

II курс

III курс

IV курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Информационни технологии“

1 курс

2 курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, задочно обучение за специалност „Информационни технологии в икономиката и управлението“

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност „Информационни технологии в икономиката и управлението“

1 курс

3 курс

4 курс

 

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Кинезитерапия“

I курс

II курс

III курс

IV курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Филиал Хасково
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, редовно обучение за специалност „Компютърни системи и комуникации“

I курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Компютърни системи и комуникации“ – втори модул

I курс

II курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност „Лекарски асистент“.

I курс

II курс

III курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Медицина“

I курс

II курс

III курс

IV курс

V курс

VI курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Медицинска сестра“

I курс

II курс от 11.09.2023 до 03.11.2023

II курс от 06.11 до 17.11.2023

II курс от 20.11 до 12.12.2023

III курс от 11.09 до 17.11.2023

III курс от 20.11-24.11.2023

III курс от 27.11 до 22.12.2023

IV курс

 • Бакалавър – филиал Хасково
 • Предходно образование – Средно
 • Филиал Хасково
 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение 

1 курс

2 курс

 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност „Медицински лаборант“

1 курс

2 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Медицински лаборант“

I курс

II курс

III курс

 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност „Медицински оптик“

1 курс

2 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Медицински оптик“

I курс

II курс

III курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност „Местни финанси“

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2021/2022 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Местни финанси“

График на учебния процес за учебната 2022/2022 г. летен семестър, задочно обучение за специалност „Местни финанси“

1 Курс

2 Курс

3 Курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Начална училищна педагогика с чужд език

I курс

II курс

III курс

IV курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

I курс

II курс

III курс

IV курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Педагогика на обучението по информационни технологии“

I курс

II курс

III курс

IV курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“

I курс

II курс

 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност „Помощник фармацевт“

1 курс

2 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Помощник фармацевт“

I курс

II курс

III курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“

I курс

II курс

III курс

IV курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно за специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“

I курс

II курс

III курс

IV курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Предучилищна  педагогика“

I курс

II курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър задочно обучение за специалност „Предучилищна  педагогика“

I курс

II курс

III курс

IV курс

 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Протезист, ортезист и ортопедист“

I курс

II курс

III курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестърредовно обучение за специалност „Регионална икономика и управление“

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

 

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност „Регионална икономика и управление“

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

 

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, задочно обучение за специалност „Регионална икономика и управление“

1 Курс

2 Курс

3 Курс

4 Курс

График на учебния процес за учебната 2021/2022 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност „Регионална икономика и управление“

I курс

II курс

III курс

IV курс

 • Степен – Професионален бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински колеж

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност „Рехабилитатор“

1 курс

2 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Рехабилитатор“

I курс

II курс

III курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Аграрен факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2023 г. летен семестър, редовно обучение за специалност „Рибовъдство и аквакултура“

Рибовъдство и аквакултура

График на учебния процес за учебната 2023/2023 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Рибовъдство и аквакултура“

Рибовъдство и аквакултура редовно 2023-2024 II курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност „Рибовъдство и аквакултура“

РазписиЗАДОЧНО-ЗИМЕН-23-24 Ри А

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Стопански факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност „Софтуерно инженерство“

1 курс

2 курс

3 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Софтуерно инженерство“

1 курс

2 курс

3 курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Социална педагогика“

II курс

III курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност „Социална педагогика“

I курс

II курс

III курс

IV курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Медицински факултет

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност „Социални дейности“

I курс

II курс

III курс

IV курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Педагогически факултет
 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, редовно обучение за специалност „Технология на храните“

I курс

II курс

III курс

IV курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, задочно обучение за специалност „Технология на храните“ – втори модул

I курс

II курс

III курс

IV курс

 • Степен – Бакалавър
 • Предходно образование – Средно
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, редовно обучение за специалност „Топло- и газоснабдяване“

I курс

II курс

III курс

IV курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, задочно обучение за специалност „Топло- и газоснабдяване“ – втори модул

I курс

II курс

III курс

IV курс