Изпитни сесии – Магистър

[wd_asp id=4]

Факултети

Всички факултети
Виж всички
Аграрен факултет
Ветеринарномедицински факултет
Медицински факултет
Педагогически факултет
Стопански факултет
Факултет "Техника и технологии"- гр. Ямбол

Форма на обучение

Всички форми на обучение
Виж всички
Редовна
Задочна

Сортиране

Автоматика и компютърни системи

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“ –

   

  Ямбол

Автотехническа експертиза

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“- гр. Ямбол

Автотранспортна и земеделска техника

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол

Агроекология и растителна защита

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Агрономство

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Агротроника

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Аквакултура

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Безопасност и качество на храните

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Безопасност на труда, екологичен риск и действия при бедствия и аварии

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Бизнес-информационни технологии

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет

Био-базирани индустрии и устойчив растеж

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет

Биоикономика и екопредприемачество

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет

Биологично земеделие

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Ветеринарна администрация

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Ветеринарномедицински факултет

Ветеринарномедицински бизнес и мениджмънт

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Ветеринарномедицински факултет

Виртуални технологии

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

РЕДОВНА СЕСИЯ

Летен семестър 2023/2024г.

От 27.05.2024г. до 23.06.2024г.

Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Компютърни системи и комуникации

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Екология на селищни системи

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Екотуризъм

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Електротехника

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Енергийна ефективност

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Здравен туризъм

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Медицински факултет

Земеделска техника

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Икономика и мениджмънт на човешките ресурси

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет

Икономика и управление на бизнеса

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет

Икономика на алтернативния туризъм

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет

Икономически анализи и проекти за регионално развитие

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет

Индустриално инженерство

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Интегрирани системи за управление качеството и безопасността на храните

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Ветеринарномедицински факултет

Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

Информационни и комуникационни технологии в образованието

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Конен спорт

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в животновъдството

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в растениевъдството

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Корпоративно предприемачество

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Педагогически факултет

Моден и текстилен дизайн и технологии

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Мултимедийни и компютърни системи и услуги

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Начална училищна педагогика: Информационни и комуникационни технологии в началното училище

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Педагогически факултет

Опазване и управление на околната среда

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Организация и управление на социалната сфера

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Медицински факултет

Организация и управление на транспорта

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Отопление, вентилация и климатизация

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Племенно коневъдство

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Предприемачество и стратегически маркетинг

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет

Предучилищна и начална училищна педагогика

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Педагогически факултет

Производствени системи и селекция в говедовъдство и биволовъдство

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Производствени системи и селекция в овцевъдството и козевъдството

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Производство на посевен и посадъчен материал

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Промишлено птицевъдство

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Промишлено свиненъдство

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Развъждане на селскостопански животни

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Растителнозащитни технологии в растениевъдството

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Репродуктивни биотехнологии в животновъдството

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Санитарна микробиология и безопасност на храните

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Ветеринарномедицински факултет

Специална педагогика

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Педагогически факултет

Графици за провеждане на семестриални изпити ЛЕТЕН семестър за студенти задочно обучение 2022/2023

I курс

II курс

III курс

Специални отрасли (пчеларство, бубарство, зайцевъдство и дивечовъдство)

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Технологии на обучението по информатика и информационни технологии

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Педагогически факултет

Технология на месо и месни продукти

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Технология на мляко и млечни продукти

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Топло - и газоснабдяване

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Топлоенергийни и екологични технологии и системи

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Управление на здравните грижи

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Медицински факултет

Управление на системите за безопасност и качество на храните

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Устойчиво производство на фуражни култури

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет

Финанси и счетоводство на фирмата

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет

Хранене и биомедицина

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Медицински факултет

Хранене на животни и технология на комбинирани фуражи

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет