Учебни планове – Магистър

[wd_asp id=4]

Факултети

Всички факултети
Виж всички
Аграрен факултет
Ветеринарномедицински факултет
Медицински факултет
Педагогически факултет
Стопански факултет
Факултет "Техника и технологии" – Ямбол
Факултет "Техника и технологии"- гр. Ямбол

Форма на обучение

Всички форми на обучение
Виж всички
Редовна
Задочна

Сортиране

Автоматика и компютърни системи

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“ –

   

  Ямбол
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Ветеринарномедицински факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Ветеринарномедицински факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Медицински факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Ветеринарномедицински факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Педагогически факултет

Предучилищна и начална училищна педагогика, задочно , 4 семестъра Предучилищна и начална училищна педагогика, задочно , 3 семестъра Предучилищна и начална училищна педагогика, задочно , 2 семестъра

Квалификационна характеристика

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Ветеринарномедицински факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Педагогически факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Медицински факултет