Учебни графици – Магистър

[wd_asp id=4]

Факултети

Всички факултети
Виж всички
Аграрен факултет
Ветеринарномедицински факултет
Медицински факултет
Педагогически факултет
Стопански факултет
Факултет "Техника и технологии" – Ямбол
Факултет "Техника и технологии"- гр. Ямбол

Форма на обучение

Всички форми на обучение
Виж всички
Редовна
Задочна

Сортиране

Автоматика и компютърни системи

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“ –

   

  Ямбол
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“- гр. Ямбол
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Ветеринарномедицински факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Ветеринарномедицински факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Форма на обучение: 2 г.

От техническо направление, II сем.

Форма на обучение: 2 г.

От нетехн. направление, II сем.

Форма на обучение: 1 г. и Втора година на двугодишна форма на обучение

II сем.

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Форма на обучение: 1 г. и Втора година на двугодишна форма на обучение

IV сем.

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Медицински факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Форма на обучение: 1 г. и Втора година на двугодишна форма на обучение

II сем.

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Ветеринарномедицински факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Форма на обучение: 2 г.

От нетехн. направление, II сем.

Форма на обучение: 1 г. и Втора година на двугодишна форма на обучение

II и IV сем.

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Педагогически факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Форма на обучение: 2 г.

От нетехн. направление, II сем.

Форма на обучение: 1 г. и Втора година на двугодишна форма на обучение

II сем.

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Педагогически факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Медицински факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Форма на обучение: 2 г.

От техническо направление, II сем. 

Форма на обучение: 2 г.

От нетехн. направление, II сем.

Форма на обучение: 1 г. и Втора година на двугодишна форма на обучение

II и IV сем.

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Форма на обучение: 1 г. и Втора година на двугодишна форма на обучение

II и IV сем.

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Стопански факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Педагогически факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Аграрен факултет
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  

Форма на обучение: 2 г.

От техническо направление, II сем.

Форма на обучение: 2 г.

От нетехн. направление, II сем.

Форма на обучение: 1 г. и Втора година на двугодишна форма на обучение

II и IV сем.

 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Факултет „Техника и технологии“

   

  – гр. Ямбол
 •  
 • Степен – Магистър
 • Предходно образование – Бакалавър
 • Медицински факултет