Новини

Общоуниверситетски

Допълнителен прием

TrU_PhotoLibrary_2

Допълнителен прием

Tракийски университет обявява допълнителен прием за специалности, за които има свободни места.

Можете да кандидатствате за обявените специалности:

  • онлайн през сайта на Тракийски университет;
  • в Ректората на ТрУ в Студентски град;
  • във Факултет „Техника и технологии“ в гр. Ямбол;
  • във Филиал Хасково;
  • в бюрото на ЦКПИ в ДИПКУ, Стара Загора.

ТАБЛИЦА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

Специалност

Семестриална такса, лв. 

Аграрен факултет, Стара Загора

Зооинженерство

400

Агрономство (полевъдство)

400

Агрономство (етеричномаслени култури)

400

Екология и опазване на околната среда

400

Рибовъдство и аквакултури

400

Аграрно инженерство

400

Медицински факултет

Медицинска сестра – редовно

400

Акушерка – редовно

400

Педагогически факултет

Педагогика на обучението по информационни технологии -редовно

освободени от такса

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн – редовно

освободени от такса

Стопански факултет

Софтуерно инженерство – редовно

380

Информационни технологии – редовно

380

Киберсигурност и електронно управление – редовно

380

Аграрна икономика и търговия – редовно

325

Бизнесикономика – редовно

325

Регионална икономика и управление – редовно

325

Местни финанси – редовно

325

Информационни технологии в икономиката и управлението – редовно

325

Факултет техника и технологии, Ямбол

Автоматика и компютърни системи

400

Технология на храните

400

Филиал – Хасково

Акушерка – редовно

400

Медицинска сестра – редовно

400

Медицински колеж

Медицински лаборант – редовно

400

ТАБЛИЦА НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

Специалност

Семестриална такса, лв. 

Форма на обучение

Стопански факултет, Стара Загора

  

Аграрна икономика и търговия

500

задочно

Бизнесикономика

500

задочно

Регионална икономика и управление

500

задочно

Местни финанси

500

задочно

ИТ в икономиката и управлението

500

задочно