Академичен съвет

Академичен съвет

ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ МАНДАТ 2023-2027 г.

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

1. ПРОФ. ДН НЕЛИ ХРИСТОВА ГРОЗЕВА

2. ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БЕЕВ

3. ПРОФ. Д-Р ДИЯН МИХАИЛОВ ГЕОРГИЕВ

4. ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ СЛАВОВ

5. ПРОФ. ДН КАТЯ НАНЕВА ВЕЛИЧКОВА

6. ГЛ. АС. Д-Р СВЕТОСЛАВА РОСЕНОВА ТЕРЗИЕВА

7. ВЕСКА БАЛТАДЖИЕВА – СТУДЕНТ

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

8. ПРОФ. Д-Р ДОБРИ ЖЕЛЕВ ЯРКОВ

9. ПРОФ. Д-Р СТАНИМИР АНГЕЛОВ ЙОТОВ

10. ПРОФ. Д-Р РУМЕН ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

11. ПРОФ. ДН ИЛИЯ ЦАЧЕВ ЦАЧЕВ

12. ПРОФ. ДН ИВАН ДИНЕВ ИВАНОВ

13. ГЛ. АС. Д-Р МАНОЛ ПЕТКОВ КАРАДАЕВ

14. ЗДРАВКО ТОДОРОВ – ДОКТОРАНТ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

15. ПРОФ. Д-Р ЮЛИАН РУМЕНОВ АНАНИЕВ

16. ПРОФ. Д-Р ТАТЯНА ИВАНОВА ВЛАЙКОВА

17. ДОЦ. Д-Р СТЕФАН ПЕТРОВ ВЪЛКАНОВ

18. ПРОФ. Д-Р МИРОСЛАВ ИВАНОВ КАРАБАЛИЕВ

19. ДОЦ. Д-Р ЕМИЛ СЛАВОВ СЛАВОВ

20. ДОЦ. Д-Р БОРЯНА МИТКОВА ПАРАШКЕВОВА-СИМЕОНОВА

21. ДОЦ. Д-Р ЛЮБА ДИНЕВА МИТЕВА

22. ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ЮЛИЯНОВ

23. ГЛ. АС. Д-Р ПЕТЯ ВЛАШЕВА ХАДЖИБОЖЕВА-ГЕОРГИЕВА

24. КОСТАДИН ОГНЯНОВ ТОШЕВ – СТУДЕНТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

25. ДОЦ. Д-Р ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА КИРЯКОВА

26. ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА ТОДОРОВА КОЖУХАРОВА

27. ГЛ. АС. Д-Р МИМА ДОЧЕВА ТРИФОНОВА

28. ВИКТОР ВАСИЛЕВ – СТУДЕНТ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

29. ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕНЕВ

30. ПРОФ. Д-Р ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ЗАИМОВА

31. ДОЦ. Д-Р НЕДЕЛИН КОСТАДИНОВ МАРКОВ

32. АС. Д-Р ВИОЛЕТКА ЛЮБЕНОВА ЖЕЛЕВА

33. МАРТИН БОНЧЕВ МИНЧЕВ – СТУДЕНТ

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

34. ПРОФ. Д-Р ВАНЯ ДИМИТРОВА СТОЙКОВА

35. ПРОФ. Д-Р ЗЛАТИНКА ИВАНОВА КАЗЛАЧЕВА

36. ГЛ. АС. Д-Р ПЕТЯ КОЛЕВА ДИНЕВА

37. ДИЛЯНА ДАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА – СТУДЕНТ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

38. ПРОФ. Д-Р ГАЛЯ МИХАЙЛОВА КОЖУХАРОВА

39. ГЛ. АС. Д-Р ВЕРА ИЛИЕВА ТОДОРОВА

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

40. ДОЦ. Д-Р ПАВЛИНА ПЕНКОВА ТЕНЕВА

41. АС. КАЛОЯН ИВАНОВ ВЪРЛЯКОВ

42. РАЛИНА БОНЧЕВА ГАНЕВА – СТУДЕНТ

ФИЛИАЛ-ХАСКОВО

43. ДОЦ. Д-Р ТАНЯ ПАСКАЛЕВА СТОЙЧЕВА

44. ПРЕП. КРАСИМИРА ПЕТКОВА АТАНАСОВА

СЛУЖИТЕЛИ – Ректорат

45. СВЕТЛАНА ВЪЛЕВА МАРКОВА