Филиал Хасково

Филиал Хасково

Филиал Хасково на Тракийския университет – Стара Загора е наследник на Медицински колеж – Хасково. Началото на Хасковското медицинско училище е поставено на 16.10.1950 г. с ПМС № 2389/ 20.08.1950 г. за обучението на медицински сестри.

 

Филиал Хасково на Тракийския университет – Стара Загора е наследник на Медицински колеж – Хасково. Началото на Хасковското медицинско училище е поставено на 16.10.1950 г. с ПМС № 2389/ 20.08.1950 г. за обучението на медицински сестри. В своята 61-годишна история учебното заведение е преминало през различни преобразования, многократно e променяло статута си:

  • 1958 г. Обединено Медицинско училище за медицински сестри, фелдшери и акушерки.

  • 1975 г. Полувисш медицински институт /ПМИ/.

  • 1980 г. Институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование /ИПЗКССО/.

  • 1983 г. Институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование с УПК.

  • 1990 г. Полувисш медицински институт /ПМИ/.

  • от 1997 г. Медицински колеж в структурата на Тракийския университет – Стара Загора.

Oткриване на филиал в структурата на Тракийския университет – Стара Загора, в гр. Хасково е на основание положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект съгласно протокол № 13 от 14.04.2011 г. от заседание на Акредитационния съвет.

специалности
0
Катедрa
0

За студентите

Документи и формуляри

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Банкова сметка

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Наука

Научни проекти

Страница за създаване

Развитие на академични състав

Страница за суздаване

Издания на ТрУ

Страница за създаване

Научни форуми

Страниза за създаване

Публикации

Страница за създаване

Алумни клуб

Страница за създаване