Ръководство в Педагогически факултет

Длъжност: Декан

Име: Проф. д-р Таня Борисова, д.н.

Факултет: Педагогически факултет

Имейл: tanya.borisova@trakia-uni.bg

Card Image

Длъжност: Зам. декан учебна дейност

Име: Проф. Румяна Неминска, д.н.

Факултет: Педагогически факултет

Тел.: 042/ 613 776

Имейл: rumyana.neminska@trakia-uni.bg

Card Image

Длъжност: Зам. декан научноизследователската дейност и международно сътрудничество

Име: Доц. д-р Христо Салджиев

Факултет: Педагогически факултет

Тел.: 042/ 613 775

Имейл: hristo.saldzhiev@trakia-uni.bg

Card Image

Длъжност: Зам. декан логистика и следдипломно обучение

Име: доц. д-р Мариан Делчев

Факултет: Педагогически факултет

Тел.: 042/ 613 747

Имейл: marian.delchev@trakia-uni.bg

Card Image