Отдели и центрове в Педагогически факултет

Учебен отдел

Галина Кючукова

Инспектор

Телефон: 042 /640 846; 613 764; 613 762; 613 763

e-mail: galina.kyuchukova@trakia-uni.bg

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Стоянка Буюклиева

телефон: 042/61-37-69

e-mail: stoyanka.galabova@trakia-uni.bg

Научен отдел

Светлана Колева

Тел. 042/613 758

e-mail: svetlana.koleva@trakia-uni.bg

Финансово-счетоводен отдел

Виолета Манева

Ръководител ФСО

тел. 042 / 613 773

e-mail: violeta.maneva@trakia-uni.bg

Гергана Иванова

Секретар на Декана

тел. 042/ 613 778

e-mail: pf.decanat@trakia-uni.bg

Мария Петкова

ТРЗ. Личен състав

телефон: 042/613 772