Катедри в Педагогически факултет

Катедри

Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици

Image

Катедра "Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици" е член на АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (АОКСИТ)

Педагогически и социални науки

Image

Педагогически и социални науки

Предучилищна и начална училищна педагогика

Image

Предучилищна и начална училищна педагогика