Сектор "Качество и акредитация"

доц. д-р Генчо Вълчев

Ръководител Сектор Качество и акредитация

e-mail: gencho.valchev@trakia-uni.bg

телефон:  042/ 699 230

Евелина Данчева

e-mail: evelina.dancheva@trakia-uni.bg 

телефон: 042/ 699 224

Марияна Банкова

експерт "Качество, акредитация и СДК"

e-mail: mariyana.bankova@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 224