Отдел "Проекти"

Доц. д-р Емил Славов, дм

зам.-Ректор "Проектна дейност"

е-mail: emil.slavov@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 271

Ана Георгиева

експерт "Проектна дейност"

е-mail: projects@trakia-uni.bg 

телефон: 042/ 699 271

Надежда Пастармаджиева

Технически сътрудник отдел "Проектна дейност"

e-mail: projects1@trakia-uni.bg 

телефон: 042/ 699 284