Отдел "Следдипломна квалификация"

Евелина Данчева

Ръководител – Университетски център за продължаващо обучение и квалификация (УЦПОК)

email: evelina.dancheva@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 207

Марияна Банкова

Експерт "Качество, акредитация и СДК"

e-mail: mariyana.bankova@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 224