Отдел „Протокол и връзки с обществеността"

Дейностите на отдел „Протокол и връзки с обществеността" са свързани с:

  • Организация по посрещане и прбиваване на значими гости и делегации, по европейски протокол;

  • Популяризиране дейността и възможностите на висшето училище, чрез връзки и контакти с различни видове медии;

  • Поддържане на висок интерес към аудитория от близо 18 хиляди човека във facebook, публикуване и в другите социални медии;

  • Организиране целогодишно на различни видове събития и мероприятия;

  • Провеждане на интервюта с преподаватели, студенти и партньори;

  • Изготвяне на рекламни клипове за дейността на университета и различните специалности;

  • Подготвяне и дизайн на всички нужни рекламни материали за нуждите на университета и Ректората;

  • Обслужваме всички събития на структурните звена

  • Изготвяне на поздравителни и съболезнователни адреси;

  • Организация и съдействие на дейности свързани със Студентския спорт и Художествената самодейност на университета.

Отдел „Протокол и връзки с обществеността“ към Ректората на Тракийски университет – Стара Загора се състои от следните експерти и ръководител:

Надя Лилова - Желязкова

ръководител отдел "Протокол и връзки с обществеността"

e-mail: nadia.lilova@trakia-uni.bg

телефон: 0885 833 310

Румяна Димчева

експерт "Връзки с обществеността"

e-mail: rumyana.dimcheva@trakia-uni.bg

мобилен: 0888 911 221

Невена Димитрова

експерт "Връзки с обществеността"

мобилен: 0882 716 710

e-mail: nevena.dimitrova@trakia-uni.bg