Отдел "Поддръжка, снабдяване и охрана"

Секция "Поддръжка на сградния фонд”

Александър Александров

отговорник спомагателна дейност

e-mail:  aleksandar.aleksandrov@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 280

Секция "Хигиена, инфраструктура, облагородяване и озеленяване”

Жаклина Чилева

отговорник/хигиена и озеленяване

e-mail: zhaklina.chileva@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 242

 

Секция "Складово стопанство, домакинство и снабдяване"

Ваня Тодорова

снабдител

e-mail: vanya.todorova@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 252

Теодора Иванова

домакин

телефон: 042/ 699 252

Секция "Охрана"

Веселин Стоянов

организатор охрана

телефон: 0887 900 484

e-mail:  veselin.stoanov@trakia-uni.bg

Охрана

телефон: 0885 888 232

Портиери

телефон: 042/ 699 234, 699 235