Отдел "Международно сътрудничество и мобилност"

Отдел „Международното сътрудничество и мобилност“ в Тракийски Университет Стара Загора – подпомага академичната, изследователската и административната дейност чрез активен обмен на опит с чуждестранни университети и участие в международни проекти и програми.

Отдел „Международното сътрудничество и мобилност“ към Ректората на Тракийски университет се състои от следните експерти:

Ренeта Мицова

международно сътрудничество

e-mail: reneta.mitsova@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 213

Александър Генов

международно сътрудничество

e-mail: aleksandar.genov@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 213