Отдел "Строителство и собственост"

Отдел "Строителство и собственост“ към Ректората на Тракийски университет – Стара Загора се състои от следните експерти:

Валентина Раллис

техник строителство и архитектура

e-mail: valentina.rallis@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 577

мобилен: 0885 222 588

Донка Червенакова

техник строителство и архитектура

e-mail: donka.chervenakova@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 251

мобилен: 0879 185 326