Правилници и документи

Политики за управление
Учебна дейност

Социално-битова дейност

Защита на личните данни

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (ОРЗЛД) и Закона за защита на личните данни на Р. България, Тракийски университет предприе необходимите организационни и технически мерки, за да се обезпечи обработването на личните данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин.